Giảm giá!

Cloud Server gói Business

908,000.00

 • Không giới hạn website
 • SSD Storage: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn 
 • IP riêng: Không
 • CPU: 2 Core
 • RAM – DDR4: 2 GB
 •  SSL : Miễn phí

Danh mục:

Mô tả

 • Không giới hạn website
 • SSD Storage: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn 
 • IP riêng: Không
 • CPU: 2 Core
 • RAM – DDR4: 2 GB
 •  SSL : Miễn phí