AZDIGI TURBO CLOUD SSD HOSTING 3 - 130.000đ/tháng - Webkimcuong

AZDIGI TURBO CLOUD SSD HOSTING 3 – 130.000đ/tháng

AZDIGI TURBO CLOUD SSD HOSTING 3 – 130.000đ/tháng

  • SSD: 4GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Database: Không giới hạn
  • Addon Domain: 3
  • Email: Không giới hạn
  • RAM: 2 GB
  • CPU: 150%