Giao diện Website đặt vé xe - Webkimcuong

Giao diện Website đặt vé xe

Xem thực tế

Thiết kế theo giao diện này

Cần tư vấn thêm

Prime Cab là một mẫu HTML 5 đáp ứng đặt chỗ hoàn chỉnh, phù hợp cho các công ty taxi và cho các công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe. Mẫu rất linh hoạt và được phát triển để theo dõi người dùng và cũng có thể được sử dụng bởi bất kỳ trang web nào có liên quan đến ngành công nghiệp xe hơi. Nó có 3 trang chủ độc đáo và có thiết kế hiện đại, sạch sẽ bao gồm 22 trang.


Bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 0396.08.23.23

Hoặc: