Sony Bảo Hành Điện Tử

Sony Bảo Hành Điện Tử2019-07-30T03:14:11+00:00

Project Description

Ứng dụng Mobile App bảo hành điện tử

Đây là phần mềm dùng để kích hoạt bảo hành điện tử cho các sản phẩm được bán bởi Sony Electronics Việt Nam. Phần mềm sử dụng thông tin sản phẩm bao gồm: số IMEI (đối với chủng loại sản phẩm điện thoại di động XPERIA), hoặc mã sản phẩm và số serial (đối với các loại chủng loại sản phẩm khác) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử cho khách hàng cuối.

Project Details

Categories: