Mobile App Color & Lamp

Mobile App Color & Lamp2019-07-16T08:34:09+00:00

Project Description

Thiết kế Web-App ứng dụng Mobile sử dụng công nghệ Native & React JS

✓ Tìm kiếm bằng giọng nói

✓ Trợ lý ảo trong ứng dụng điện thoại

✓ ứng dụng blockchain trên điện thoại di động

✓ Ứng dụng Mobile Cloud Computing – Điện toán đám mây di động

✓ Xu hướng công nghệ thay đổi bởi trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence)

✓ Ứng dụng Chatbot

✓ Công nghệ thực tế ảo AR/ VR

✓ Xu hướng Mobile Payment – Ví điện tử – Thanh toán di động

✓ Các ứng dụng theo nhu cầu người dùng (On-demand apps)