IPification

IPification2020-02-17T04:38:33+00:00

Project Description

Mô tả dự án

Giải pháp xác thực di động tiên tiến hợp tác với các nhà khai thác viễn thông trên toàn cầu. Trao quyền cho hệ thống Đăng nhập & Đăng ký hiện tại của bạn bằng IPization

IPification

Website: https://www.ipification.com/

Hạng mục

  • Thiết kế giao diện
  • Lập trình chức năng
  • Hosting/Domain

Màu sắc: Đỏ & đen

Design mẫu

IPification